AFLYST: Ved vi alt om de almindelige fuglearter?

Foredraget er desværre aflyst på grund af sygdom.

Vi vender tilbage med en ny dato i det nye år

 

 

Torsdag den 23. november 2023 kl. 19.30
Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse

Ved vi alt om de almindelige fuglearter? 

Foredrag ved Henning Heldbjerg 

Henning Heldbjerg har forsket i fugle i årevis, og har blandt andet benyttet DOF-data og andre ”Citizen Science”-kilder i sin forskning. Henning er en kendt formidler af fugledata, både i form af foredrag, egne publikationer (han nærmer sig et trecifret antal), og når han bliver interviewet af medierne. 

Henning vil i sit foredrag for DOF København besvare spørgsmålet ”Ved vi alt om de almindelige fuglearter?”. Han vil fortælle at der fortsat er meget vi ikke ved, han vil  præsentere ny viden om velkendte arter, og han vil fortælle om betydningen af fuglefolkets bidrag til diverse projekter, fx ved fugletællinger og indrapportering af observationer. 

Henning er ansat på Sektionen for Faunaøkologi på Aarhus Universitet, hvor han både forsker i fugle og rådgiver om fugleforhold. Han beskæftiger sig primært med almindelige fugle i land-naturen, og afdækker i den forbindelse bestandenes udvikling og udbredelse, hvor ynglesucces, habitater, invasive arter og sygdomsspredning er nogle af faktorerne. 

Henning var gennem 18 år ansat i DOF, og skrev sin erhvervs-PhD om brugen af Citizen Science-data. Henning er meget kendt både i DOF-kredse og i den større offentlighed, og mange har allerede oplevet hans strålende og uformelle formidling. Vi glæder os til hans seneste skud på stammen. 

Bemærk vores nye tilholdssted i forbindelse med vores arrangementer i DOF Kbh. Det skulle gerne gøre det lettere at finde parkeringspladser og give lidt bedre muligheder i forhold til de offentlige transportmidler.
Vi er som sædvanlig vært ved et beskedent traktement undervejs.

TILMELDING 

AFLYST


KONTAKT Tue Brix, 40 25 65 85 og Alice Nørhede, 20 77 50 05
MØDESTED Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse