Tur til Ganløse Ore for nye medlemmer i DOF København

DOF København, Egedal Kommune
SØNDAG 9. JUNI 2024
KL. 10:00 – 12:30
Fugletur/Begyndertur

Denne tur er for nye medlemmer i DOF Københavns Afdeling – d.v.s. at man har meldt sig ind i foreningen inden for det sidste halve år.

Vi mødes på den store parkeringsplads hvor Farumvej krydser Nyvangsvej – over for Nyvangshus. Turen går rundt om Maglemosen – et tidligere drænet område, der nu er genskabt som mose, der vokser år for år. Området kan fremvise mange spændende fugle.
Vi forventer at se/høre både Stor flagspætte, Sortspætte, Musvåge, Duehøg, Isfugl, Svaleklire, Ravn, Dobbeltbekkasin, samt en lang række sangfugle. Måske passerer både Lærkefalk og Havørn over mosen, mens vi er der.
Undervejs vil medlemmer af DOF Københavns bestyrelse orientere om foreningens aktiviteter.

Området er temmelig vådt, især hvis der er faldet en byge dagen før, så husk fornuftigt fodtøj. Lidt proviant og lidt drikke er også en god ide.

TILMELDING

Ikke nødvendig

KONTAKT Alice Nørhede, 20775005 ([email protected])

MØDESTED

Parkeringspladsen, Farumvej 127, 3660 Stenløse.

Bus 334 holder i nærheden af parkeringspladsen, men den går ikke særlig tit om søndagen.