PICA legatet

DOF København ønsker via PICA legatet at fremme mulighederne for, at fugleinteresserede kan uddanne sig inden for ornitologien. Legatet gives i en eller flere portioner til medlemmer af DOF København, der vil udvide deres kompetencer inden for alle grene af ornitologien gennem et veldefineret projekt eller uddannelsesforløb med vægt på projekter med direkte relevans for lokalafdelingen.

Legatet gives til støtte ved f.eks.:

  • studieophold på en fuglestation eller lignende
  • deltagelse i kurser (f.eks. ringmærkning) eller konferencer
  • feltarbejde med værdi for ornitologi og fuglebeskyttelse med vægt på danske forhold
  • feltornitologiske projekter med en klar uddannelsesvinkel
  • medie/formidlingsprojekter med fokus på fugleinteresse og – beskyttelse

Vilkår for ansøgninger
Legatet kan søges af medlemmer af DOF København. Indkaldelse af ansøgninger sker en gang om året omkring 1. april og opslås på lokalafdelingens hjemmeside med angivelse af ansøgningsfrist m.m.

Næste ansøgningsfrist: April 2023
Der kan søges om tilskud i størrelsesordenen 5-10.000 kr. og der kan kun søges om tilskud til én aktivitet pr. ansøger. Projektbeskrivelse og beskrivelse af baggrund (svarende til max. 2 sider) indsendes til [email protected], hvortil man også kan henvende sig, hvis man har brug for yderligere oplysninger.

Legatet uddeles af DOF Københavns bestyrelse. Midlerne øremærkes ved den årlige budgetlægning fra det eventuelle overskud, som genereres igennem rejseaktiviteter under DOF København.

Kun rettidigt indkomne ansøgninger kommer i betragtning.

Afrapportering
Efter aktivitetens afholdelse indsendes en kortfattet beskrivelse (2-4 sider) til lokalafdelingen, og der skal enten udarbejdes en artikel/indlæg til et af lokalafdelingens eller hovedforeningens medier (blade, hjemmesider eller lignende) eller afholdes et foredrag i DOF Københavns regi.

Lokalafdelingen forbeholder sig ret til at fortælle om aktiviteten på dens hjemmeside og / eller Facebookgruppe.

Legatet er skattefrit, men det skal dokumenteres, at samtlige udgifter er afholdt ifølge formålet, og samtlige relevante bilag skal indsendes til lokalafdelingens kasserer.

Sidst opdateret marts 2020.

Kontakt vedr. PICA legatet

-hvis du vil søge legatet eller hvis du har brug for yderligere oplysninger.