Lokaliteter

View this page in English

Der er oprettet 1.138 lokaliteter i DOFbasen i det område, DOF København dækker.

Det er mange og det er selvfølgelig ikke alle, der er lige interessante. Men tag ikke fejl, et besøg ved et mindre vandhul eller en lille park i byerne kan sagtens byde på gode og overraskende oplevelser med fuglene. I Tivoli i København er der fx set Sorthovedet måge, Korttået træløber og Turteldue.

Hvis du vil vide noget om de lokaliteter, der er oprettet i DOFbasen i DOF København eller andre steder i landet, kan du zoome ind på det kort, der vises øverst til venstre på DOFbasens forside.

Hvis du er inde på DOFbasen for at se observationer, kan du klikke på lokalitetens navn ved en observation, hvorefter samme vindue popper op.

Du kan fx klikke her og starte med observationerne fra de lokaliteter, der er rapporteret til DOFbasen fra DOF Københavns område i dag.

Nogle af de spændende lokaliteter er fx Bognæs, Jægersborg Dyrehave, Kongelunden, Køge Sydstrand, Mølleåen, Roskilde Fjord, Stevns, Utterslev Mose, Kalvebod Fælled og Ølsemagle Revle.

DOF København fik i 2017 udarbejdet rapporten “Ynglende engfugle og vandfugle på Kalvebod Fælled 2017” som ledte til hjemmesiden Fugle på Kalvebod Fælled (fuglepaakalvebodfaelled.dk). Hjemmesiden og rapporten er en god ressource for alle fugleinteresserede besøgende på Kalvebod Fælled.