Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed, der mødes to gange om året – forår og efterår.

Hver lokalafdeling i DOF har et antal pladser i Repræsentantskabet. Københavnsafdelingen har pt. 14 af de 60 pladser.
Repræsentanterne vælges for en toårig periode på lokalafdelingens generalforsamling i ulige årstal.