Generalforsamling

Nedenfor finder du referat og bilag fra de senest afholdte generalforsamlinger i DOF København:

Generalforsamling og foredrag v/Hans Meltofte
DOF København, Københavns Kommune
ONSDAG 13. MARTS 2024
KL. 19:00 – 21:45
Foredrag/møder

DOF København indkalder hermed til generalforsamling onsdag den 13. marts 2024 kl. 19.

Dagsorden iflg. vedtægterne, som kan ses på https://dofkbh.dk/lokalafdelingen/vedtaegter

Der er valg til bestyrelsen.

GENERALFORSAMLING I DOF KBH. MANDAG DEN 13. MARTS, 2023 KL. 19.00
Generalforsamlingen finder sted i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 138-140, Kbh. V

Indgang gennem gitterlågen til gården – brug klokken. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Der er valg til repræsentantskab og bestyrelse. Interesserede må meget gerne kontakte formanden.
Årsberetning 2022 kan læses her 

På generalforsamlingen vil der være en kort introduktion til spontantællinger ved David Collinge.

10. marts 2022

PICA-forelæsning ved Philip Elbek om: Standardiseret træktælling ved Batumi Raptor Count i Georgien.

11. marts 2021

Der var valg til både bestyrelse og repræsentantskab.
Bestyrelsen blev genvalgt. Ingen efterflg. ændringer i konstituering.
Efter Generalforsamlingen var der foredrag ved årets modtagere af PICA-legatet.
Det drejer sig om “Ung på Fuglestation” – og de unge mennesker med nye erfaringer er Joshua Haahr og Emma Sohnemann. Her er deres abstract for foredraget.
Vi er to studerende og aktive i DOF UNG, som har taget et år ud af kalenderen for at opleve fuglestationslivet i Danmark. Vi har, indtil videre, tilbragt et halvt års tid med at ringmærke, tælle trækfugle og dyrke vores passion for fugle med andre unge på Gedser og Blåvand Fuglestation.
I Gedser blev vi oplært, helt fra scratch, i ringmærkning af trækfugle fra mere erfarne folk. Vi oplevede bl.a. hvor fedt det er at dygtiggøre sig med andre unge og formidle sin interesse videre. Stationslivet rummer en kultur, hvor man lærer fra sig og samarbejder om at indsamle værdifuld videnskabeligt data om fuglenes verden. Dén kultur er vigtig at holde i live ved at skabe grobund for, at unge fortsat kan dygtiggøre sig, og være en aktiv del af fuglestationerne i fremtiden

18. marts 2019

Efter generalforsamlingen afholdtes et foredrag med adgang for alle DOF-medlemmer.
Foredraget blev aholdt af en tidligere modtagere af DOF Københavns Pica-legat, som hvert år uddeles til en fugleinteresseret person, der ved et konkret projekt ønsker at uddanne sig indenfor ornitologien.
Rie Jensen modtog Picalegatet sidste år. Rie ringmærkede neotropiske fugle i Belize, og fortæller om sine oplevelser på forskningsstationen Toucan Ridge Ecology and Education Society sydvest for Belize City.
Ries foredrag vil handle om hvordan ringmærkning foregår i Belize, om arter hun selv har ringmærket og om overraskelser, der kan dukke op under disse himmelstrøg.