Bestyrelsen

DOF Københavns bestyrelse vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne er skiftevis på valg hvert andet år og efter valget konstituerer bestyrelsen sig i henhold til vedtægterne.

Medlemmer af bestyrelsen 2022/2023:

Ingelise Aarøe Petersen

Formand

Tue Brix

Næstformand

Frands Jensen

Kasserer

Alice Nørhede

Sekretær

David Collinge

Bestyrelsesmedlem

Torben Dyhrberg

Bestyrelsesmedlem

Ask Emil Brix Selmer

Bestyrelsesmedlem

Nicolai Halvorsen

Bestyrelsesmedlem

Ole Vesterlund

Suppleant