Generalforsamling og foredrag v/Hans Meltofte

ONSDAG 13. MARTS 2024 KL. 19:00 – 21:45

DOF København indkalder hermed til generalforsamling den 13. marts kl. 19.
Dagsorden iflg. vedtægterne, som kan ses på https://dofkbh.dk/lokalafdelingen/vedtaegter
Der er valg til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen – cirka kl. 19.45 – er der foredrag v/ Hans Meltofte: Danmarks fugle gennem to århundreder. Foredraget bygger på et interessant studie, der omhandler udviklingen i Danmarks yngle- og trækfuglefauna siden år 1800 i relation til landskabs-klima- og samfundændringer.
Hans Meltofte har i næsten hele sit liv haft natur, fugle, mennesker og rejser over hele verden som sine største interesser. Siden 1973 har han hovedsageligt arbejdet som freelance ornitolog, hvorunder han opnåede den naturvidenskabelige doktorgrad i 1994. Hans har deltaget i frivilligt arbejde bl.a. som bestyrelsesmedlem i DOF, WWF Verdensnaturfonden, Friluftsrådet, BirdLife International og Wetlands International.
Nu er han seniorforsker emeritus på Aarhus Universitets afdeling for Ecoscience primært med effekterne af klimaændringer i Arktis som forskningsfelt. Han har skrevet mere end 750 videnskabelige og populære artikler samt skrevet eller redigeret 34 bøger og monografier.


KONTAKT Alice Nørhede, 20775005 ([email protected])

MØDESTED Hyltebjerggaard, Linde Allé 33, 2720 Vanløse